O nás

Naša spoločnosť pôsobí na realitnom trhu od roku 2003.

Čo ponúkame našim klientom

  1. Nehnuteľnosti ponúkané našou kanceláriou nenájdete v ponuke žiadnych iných realitných kancelárií na území Slovenska.
  2. Individuálny prístup ku každému klientovi – naši realitní makléri posúdia Vaše konkrétne požiadavky, preveria možnosti trhu a ponúknu Vám najoptimálnejší spôsob realizácie.
  3. Dôraz kladieme na kvalitu, odbornosť a na ochranu všetkých dôverných informácií, ktoré sa dozvieme pri výkone činnosti.
  4. Korektné jednanie s cieľom poskytnúť našim klientom komplexný servis rýchlo a s čo najnižšími nákladmi.
  5. Zmluva o sprostredkovaní s presne stanovenými podmienkam.
  6. Provízia realitnej kancelárie – DOHODOU. Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu.

 

 

Od 01.01.2003 poskytuje spoločnosť 1.KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ služby dražobníka ako jedna z prvých dražobných spoločností na Slovensku.

Organizujeme dražby v súlade s ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

Za dobu pôsobenia našej spoločnosti na trhu sme realizovali dobrovoľné dražby za viac ako 20 miliónov Eur.

Dobrovoľné dražby umožňujú rýchle speňaženie majetku spôsobilého byť predmetom dražby. 1.KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ organizuje dražby na základe návrhu vlastníka, záložného veriteľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene vlastníka nakladať s vecou, ktorá by mala byť predmetom dražby. Navrhovateľom určenú vec naša kancelária ponúka na predaj vo verejnej dražbe za cenu, ktorá tvorí najnižšie podanie a je predaná osobe, ktorá ponúkne najvyššiu cenu. Vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby prechádza na osobu s najvyšším podaním udelením príklepu za zákonom stanovených podmienok.

K externým spolupracovníkom našej kancelárie patria renomovaní znalci z rôznych odborov a oblastí zapísaní v zozname súdnych znalcov, ktorí v prípade potreby ocenia Vaše pohľadávky, hnuteľný a nehnuteľný majetok.